Індекс прозорості місцевих бюджетів Донбасу Індекс прозорості місцевих бюджетів Донбасу

Як ми робимо дослідження?

На сьогоднішній день в Україні ввідбувається масштабний процес, котрий отримав узагальнюючу назву «децентралізація». Однією із складових цього процесу є новий принцип формування місцевих бюджетів, який значно відрізняється від того, що було 5 років тому. Основним нововведенням в контексті формування бюджетів став перерозподіл податкових відрахувань. Якщо раніше податкові надходження «уходили» до Києва, і, після перерозподілу, поверталися на місця, то на сьогоднішній день значна частина залишається на місцях. Крім цього, став більш відкритим доступ громадськості до формування бюджету, до його доходів і витрат. Завдяки цьому можливо виміряти рівень прозорості бюджету.

Механізми формування і виконання місцевих бюджетів регулюються Бюджетним кодексом України (ст.75-80), Законом України «Про Державний бюджет» на відповідний рік та іншими нормативно-правовими та законодавчими актами України. Для ефективного аналізу прозорості місцевих бюджетів пропонується використовувати ряд критеріїв, які будуть мати відповідне відображення в еквіваленті певної кількості балів.

Основна концепція розробки даної методології полягає в тому, що чим більш простим і зручним є доступ до бюджетних процесів з боку громадянина, тим вище рівень прозорості.

Цими критеріями є:

1. Участь громадських рад в процесі формування місцевих бюджетів

Громадські ради мають право вносити свої пропозиції на етапі формування бюджету. Ми можемо проаналізувати, скільки пропозицій було внесено і скільки з них знайшло своє відображення в кінцевому документі. Також важливим є прийняття бюджету громадських рад (приклад підрахунку балів: кожна пропозиція оцінюється в 1 бали, якщо воно було розглянуто і знайшло відображення в бюджеті, навіть в разі часткового ствердження. Оцінюється 5 пропозицій. 5 балів максимум. Прийняття бюджету громадської ради оцінюється в 5 балів)

2. Виконання бюджетів

На сьогоднішній день необхідною умовою для здійснення діяльності органів влади є використання системи електронних закупівель Prozorro.

Для перевірки ефективності пропонується провести випадковий аналіз 15 пунктів закупівель в даній системі і подальше порівняння їх з ринковою вартістю тих чи інших товарів і послуг за допомогою використання відкритих даних. Важливо відзначити, що даний пункт не містить в собі завдання виявити будь-які можливості корупційних складових. Таким чином можна простежити рівень кореляції між пунктам витрат бюджету і ринковою вартістю відповідних товарів і послуг. Якщо кореляція між ринковою вартістю товару або послуги не перевищує 20%, то дану витрату бюджету можна вважати раціональною (приклад підрахунку балів: за кожен пункт 1.4 бали. 15 * 1.4 = максимум 21 бал)

3. Статистика рівня обробки відповідей на інформаційні запити щодо бюджету

Інформаційні запити є діючим механізмом, який дозволяє показати готовність органів влади до роботи з населенням. Важливо враховувати повноту відповіді і терміни розгляду запиту. Цей критерій покаже, наскільки органи влади готові до взаємодії (приклад підрахунку: подається 10 інформаційних запитів. Розрахунок балів: за кожен інформаційний запит - 2 бали - відповідь повна та у встановлений законодавством строк, 1 - бал - відповідь часткова, але в установлений строк, 0 балів - відповідь не повна або не у встановлений строк. Разом максимум 20 балів по даному пункту).

4. Публікація бюджету в ЗМІ

Згідно з Бюджетним кодексом України, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про відповідні бюджети. Рішення про місцевий бюджет має бути опубліковано не пізніше ніж через десять днів після його прийняття. Воно повинно бути оприлюднене в засобах масової інформація, які визначені відповідними місцевими радами. Обов'язковою публікації також підлягають квартальні та річні звіти про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ).

Цей критерій покаже, наскільки готові органи влади до надання звітності стосовно своєї детальності. (Приклад підрахунку: 10 балів за публікацію річного звіту, 2.5 бали за кожний квартал. Для сіл і селищ 10 балів за річний звіт. Всього 20 балів)

5. Зміст і наповнення сайту

Взаємодія владних органів з громадянами за допомогою мережі інтернет на сьогоднішній день є найважливішим критерієм відкритості влади. Ми можемо простежити, чи є на сайті відповідного органу влади:

 • Паспорти бюджетних програм - 3 бали;
 • Дані щодо виконання бюджету за видатками та доходами - 3 бали;
 • Аналітичні матеріали - 3 бали;
 • Пояснювальні записки - 3 бали.
 • Разом - 12 балів.

  * Не стосується сільських та селищних рад.

  6. Консультації з громадськістю

  Проведення зустрічей з громадянами є безпосереднім інструментом взаємодії з представниками влади (online та offline). Виявлення ефективності даних заходів допоможе показати, чи враховуються пропозиції громадян щодо формування бюджетної політики. Також враховуються пропозиції, котрі подані online («Бюджет участі», тощо).

  (Приклад підрахунку: зустріч - 1 бал, прийнята рекомендація - 1 бал, максимум по цьому пункту 15 балів максимум, незалежно від кількості проведених зустрічей. Інструменти - моніторинг сайтів, ЗМІ).

  Перераховані вище оцінки підсумовуються. Разом максимум - 100 балів (для сільських і селищних рад 90 балів). Для наочності результати можна відобразити у відсотках. Пропонується наступна градація:

  0-30% бюджет не прозорий.

  30-50% бюджету частково прозорий.

  50-70% бюджету частково не прозорий.

  70-100% достатньо прозорий.

  Далі формуються висновки та рекомендації щодо кожного конкретного бюджету, опис рівня прозорості і відповідних характеристик бюджету.

  Основою даної системи є використання принципу відкритості влади, свобода в отриманні інформації від органів влади. Органи влади зобов'язані надавати громадянам інформацію щодо критеріїв, запропонованих нами. Доступ до інформації є одним з фундаментальних принципів вільного демократичного суспільства.

  12:07