Новини :: Індекс прозорості місцевих бюджетів Донбасу http://openbudget.org.ua Информационные сообщения ru Tue, 29 Sep 2020 17:23:45 +0300 Активісти дослідили рівень прозорості бюджетів місцевих рад Донеччини <p>Громадською організацією «Центр розвитку місцевих громад» за для <span style="background-color: initial; font-style: inherit; font-weight: inherit;">підвищити обізнаність громадян про рівень прозорості та можливості їх участі у прийнятті рішень в сфері бюджетної політики, був проведений громадський моніторинг рівня прозорості формування бюджетів в громадах Донецької області.</span></p><p>В дослідженні прийняли участь 3 місцеві ради Донецької області - Ольгинська селищна рада, ВЦА міста Волноваха, Хлібодарівська сільська рада та визначено індекс їх прозорості.</p><p>«Дослідження прозорості місцевих рад Донеччини є одним з інструментів для реалізації поставленої нами мети - підвищення впливу громадян на процес прийняття рішень та відкритого розподілу бюджетних коштів органами місцевого самоврядування через розвиток коаліції громадських активістів, які будуть здійснювати антикорупційний моніторинг і контроль за діяльністю місцевої влади та лобіювати суспільно корисні зміни в місцевих громадах», - зазначив голова організації Ігор Гуров.</p><p>Вимірювання проводилось за наступними індикаторами:</p><p>- участь громадських рад в процесі формування місцевих бюджетів, </p><p>- виконання бюджетів, </p><p>- статистика рівня обробки відповідей на інформаційні запити щодо бюджету, </p><p>- публікації бюджету в ЗМІ, </p><p>- зміст і наповнення сайтів міських рад, </p><p>- консультації з громадськістю під час формування бюджету. </p><p>Результати дослідження дозволили вирахувати індекс прозорості формування бюджетів в досліджених громадах, який виявився доволі не високим. </p><p>Найвищий індекс виявився у Військової цивільної адміністрації міста Волноваха - 45,6 бали зі 100 можливих, в інших радах індекси дорівнюють: Хлібодарівська сільська рада – 32,4; Ольгинська селищна рада – 16.</p><p>Здебільшого, причинами досить низьких індексів означених рад є: відсутність участі громадських рад в процесі формування місцевих бюджетів, неналежний рівень консультацій з громадськістю, не проведення публікацій рішень про прийняття та звітів про виконання бюджетів в ЗМІ та недостатній рівень відкритості закупівель у «Prozorro».</p><p>В жодній з досліджених рад в процесі формування місцевих бюджетів громадські ради не приймають участь, також не проводяться публікації бюджетів в ЗМІ. Інформація про бюджетні програми та їх виконання відсутня на сайтах Ольгинської та Хлібодарівської рад. Таке формування бюджетної політики обмежує членів цих громад у можливості відслідковувати якість бюджетних рішень на стадії їх прийняття і виконання.</p><p>Для перевірки ефективностівикористання бюджетних коштів, в процесі моніторингу по кожній раді та ВЦА м. Волноваха було проведено випадковий аналіз 15 пунктів закупівель і подальше порівняння їх з ринковою вартістю тих чи інших товарів і послуг. Раціональною витратою бюджету вважається кореляція, що не перевищує 20% між ринковою вартістю товару або послуги та закупочною. В результаті, з 38 закупівель, проведених Ольгинською селищною радою через систему Prozzorroбуло можливо провести порівняльний аналіз цін тільки по 6, у зв’язку з тим, що інші закупівлі стосуються робіт та/чи послуг і не могли бути ідентифіковані за вартістю. З них жодної закупівлі не було проведено з раціональним витрачанням коштів (кореляція була більшою ніж 20%), Хлібодарівська сільська рада провела 11 раціональних закупівель, ВЦА м. Волноваха проведено тільки 9 раціональних закупівель.</p><p>З урахуванням результатів моніторингу, громадськими експертами ГО «Центр розвитку місцевих громад» були розроблені методичні рекомендації з питань підвищення прозорості в прийнятті рішень та відкритого розподілу бюджетних коштів і комунікації з громадянами на місцевому рівні для органів місцевого самоврядування кожної громади, які брали участь в моніторингу. Крім цього, громадськими експертами розроблено проект Бюджету участі для досліджуваних громад, який разом з рекомендаціями у форматі офіційних звернень буде надіслано до органів місцевого самоврядування та громадським активістам цих громад.</p><p><em>Програма ООН із відновлення та розбудови миру #</em><em>UNDP</em><em>Ukraine</em><em> #</em><em>RPP</em><em> #</em><em>SDC</em><em> #</em><em>Sida</em></p><p><em>Ця публікація була підготовлена в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансовою підтримкою Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (</em><em>SDC</em><em>) та Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва (</em><em>Sida</em><em>). Думки, зауваження, висновки або рекомендації, викладені в цьому документі, належать авторам і не обов’язково відображають погляди ООН або Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (</em><em>SDC</em><em>) та Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва (</em><em>Sida</em><em>)</em></p> Mon, 09 Dec 2019 15:37:52 +0200 http://openbudget.org.ua/news/59-aktiv-sti-dosl-dili-r-ven-prozorost-byudzhet-v-m-scevih-rad-donechchini.html http://openbudget.org.ua/news/59-aktiv-sti-dosl-dili-r-ven-prozorost-byudzhet-v-m-scevih-rad-donechchini.html Громадські аналітики встановили на скільки прозорі бюджети селищних рад Луганщини <p style="text-align: justify;">Громадською організацією «Інститут розвитку та соціальних ініціатив», напрямком діяльності якої є сприяння утвердженню демократичних цінностей в українському суспільстві, був проведений громадський моніторинг рівня прозорості формування бюджетів місцевих рад Луганщини.</p><p style="text-align: justify;">Дослідженням, яке проводилось впродовж жовтня 2019 року було охоплено 4 місцеві ради Луганської області, це 2 селищні: Красноріченська та Станично-Луганська й 2 сільські: Широківська і Красноталівська та визначено індекс їх прозорості для громади.</p><p style="text-align: justify;">«Метою нашого проекту є лобіювання суспільно корисних змін в місцевих громадах через підвищення впливу громадян на процес прийняття рішень та відкритого розподілу бюджетних коштів органами місцевого самоврядування. Саме проведення таких антикорупційних моніторингів є одним з дієвих інструментів для досягнення цієї мети», - зазначив голова організації Сергій Кошель. - «Це в першу чергу потрібно щоб підвищити обізнаність мешканців цих громад про рівень прозорості та можливості громадянської участі у прийнятті рішень та використанні бюджетних коштів».</p><p style="text-align: justify;">За результатами дослідження було обраховано індекси прозорості бюджетів визначених рад. Індикаторами вимірювання були такі показники як: участь громадських рад в процесі формування місцевих бюджетів, виконання бюджетів, статистика рівня обробки відповідей на інформаційні запити щодо бюджету, публікації бюджету в ЗМІ, зміст і наповнення сайтів міських рад, консультації з громадськістю під час формування бюджету. </p><p style="text-align: justify;">Рівень прозорості формування бюджетів в досліджених громадах виявився не високим, адже тільки Красноріченська селищна рада отримала 54 бали з 90 можливих, в інших оцінки розподілились наступним чином: Станично-Луганська – 38,4; Широківська – 24,4 та Красноталівська – 12.</p><p style="text-align: justify;">Причиною таких низьких індексів більшою мірою є відсутність належного рівня консультацій з громадськістю, порушення норм законодавства щодо публікації рішень про прийняття та звітів про виконання бюджетів та недостатній рівень відкритості закупівель у «Prozorro».</p><p style="text-align: justify;">Наприклад, інформація про бюджетні програми та їх виконання відсутня на сайтах Красноталівської та Широківської рад. Річні звіти по бюджетам публікуються в ЗМІ тільки Красноріченською радою. Таке формування бюджетної політики обмежує членів цих громад у можливості відслідковувати якість бюджетних рішень на стадії їх прийняття та виконання.</p><p style="text-align: justify;">Для перевірки ефективностівикористання бюджетних коштів, в процесі моніторингу по кожній з 4-х рад було проведено випадковий аналіз 15 пунктів закупівель і подальше порівняння їх з ринковою вартістю тих чи інших товарів і послуг. Раціональною витратою бюджету вважається кореляція, що не перевищує 20% між ринковою вартістю товару або послуги та закупочною. В результаті, лише 5 закупівель Красноріченської селищної ради проведено з раціональним витрачанням коштів (кореляція менша 20%), Станично-Луганська селищна рада провела 11 раціональних закупівель, Широківською сільською радою через систему Prozzorro проведено тільки 2 закупівлі, 1 з яких є раціональною, а Красноталівська сільська рада не проводила відкритих закупівель взагалі.</p><p style="text-align: justify;">«Ми виявили, що в жодній із досліджених рад в процесі формування місцевих бюджетів не приймають участь громадські ради, що негативно впливає на можливість представників місцевої влади керуватись громадською думкою при прийнятті остаточних бюджетних рішень про основні напрямки розподілу видатків, що в свою чергу не сприяє поліпшенню соціальної політики і розподілу коштів бюджету та не створює довіру населення до місцевих органів влади. Тому, з врахуванням результатів моніторингу, громадськими експертами були розроблені методичні рекомендації з питань підвищення прозорості в прийнятті рішень та відкритого розподілу бюджетних коштів і комунікації з громадянами на місцевому рівні для органів місцевого самоврядування кожної громади, які брали участь в моніторингу. Ці рекомендації у форматі офіційних звернень ми надіслали до органів місцевого самоврядування та громадським активістам цих громад» - розповідає голова організації Сергій Кошель.</p><p style="text-align: justify;">Методичні рекомендації включили в себе пропозиції застосування інструментів, направлених на підвищення прозорості бюджетного процесу, таких як: узгодження єдиної позиції влади і громади щодо напрямків використання бюджетних коштів через проведення бюджетних слухань та публічних консультацій з мешканцями; підвищення довіри громадян до влади та її підзвітність громаді; посилення ефективності контролю з боку громадян за бюджетним процесом на місцевому рівні.</p><p style="text-align: justify;">Для покращення прозорості в прийнятті рішень та відкритого розподілу бюджетних коштів для органів місцевого самоврядування рекомендовано застосування таких методів, як: підвищення рівня прозорості бюджетного процесу (що включає забезпечення реалізації кожного етапу Бюджетного Регламенту під час розробки та затвердження бюджету ОТГ, розробка та затвердження Положення про бюджетну раду, підвищення рейтингу ОТГ та Індексу прозорості місцевих бюджетів Донбасу <a href="http://openbudget.org.ua">http://openbudget.org.ua</a>, публічне висвітлення інформації стосовно виконання планових показників бюджетних програм по кожному розпоряднику бюджетних коштів, публічне оприлюднення інформації про витрати бюджетних коштів і таке інше), висвітлення бюджетного процесу у ЗМІ, використання сучасних каналів комунікації з населенням, мобілізацію громади (зокрема, розширення кола учасників громадських обговорень щодо розподілу, витрачання та моніторингу місцевого бюджету, залучення більшої кількості громадських ініціатив для впровадження «бюджету громадської участі», залучення до розподілу частини бюджету ОТГ мешканців, депутатів, представників органів місцевого самоврядування, членів громадських організацій, які обговорюють пріоритети розвитку громади та інше).</p><p style="text-align: justify;">З повною інформацією по моніторингу та профілями кожного селища (села) можна ознайомитись на сайті Індексу прозорості місцевих бюджетів Донбасу - <a href="http://openbudget.org.ua">http://openbudget.org.ua</a></p><p><o></o></p><p style="text-align: justify;"><em>Програма ООН із відновлення та розбудови миру #</em><em>UNDP</em><em>Ukraine</em><em> #</em><em>RPP</em><em> #</em><em>SDC</em><em> #</em><em>Sida</em></p><p style="text-align: justify;"><em>Ця публікація була підготовлена в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансовою підтримкою Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (</em><em>SDC</em><em>) та Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва (</em><em>Sida</em><em>). Думки, зауваження, висновки або рекомендації, викладені в цьому документі, належать авторам і не обов’язково відображають погляди ООН або Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (</em><em>SDC</em><em>) та Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва (</em><em>Sida</em><em>)</em></p> Mon, 04 Nov 2019 11:34:17 +0200 http://openbudget.org.ua/news/58-gromadsk-anal-tiki-vstanovili-na-sk-lki-prozor-byudzheti-selischnih-rad-luganschini.html http://openbudget.org.ua/news/58-gromadsk-anal-tiki-vstanovili-na-sk-lki-prozor-byudzheti-selischnih-rad-luganschini.html На Донбасі експерти розробили рекомендації для підвищення прозорості формування місцевих бюджетів <p style="text-align: justify;">Протягом травня - червня за ініціативи коаліції громадських організацій та активістів «Донбас без корупції», яка була створена ГО «Інститут розвитку та соціальних ініціатив» експерти розробили рекомендації для підвищення прозорості формування місцевих бюджетів 5 міст – Сєверодонецьк, Краматорськ, Кремінна, Новопсков, Бахмут.</p><p style="text-align: justify;">Рекомендації містять перелік заходів які передбачають розробку Положення про бюджетну раду, застосування принципу гендерного бюджетування, підвищення в рейтингу прозорості міст України: <a href="https://transparentcities.in.ua/" style="background-color: initial; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif;">https://transparentcities.in.ua/</a> та Індексі прозорості місцевих бюджетів Донбасу <a href="http://openbudget.org.ua" style="background-color: initial; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif;">http://openbudget.org.ua</a>, щоквартальне публічне висвітлення інформації стосовно виконання планових показників бюджетних програм по кожному розпоряднику бюджетних коштів, публічне оприлюднення інформації про витрати бюджетних коштів на кожен об’єкт фінансування з метою інформування громадськості про витрати бюджетних коштів.</p><p style="text-align: justify;">З детальними рекомендаціями експертів, можна ознайомитись за посиланням:</p><p style="text-align: justify;"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Uw5fQyRTAHz1sKRF2pJpAoQlPRrz4E5E">https://drive.google.com/drive/folders/1Uw5fQyRTAHz1sKRF2pJpAoQlPRrz4E5E</a> </p><p style="text-align: justify;">Нагадаємо, що раніше, експерти презентували результати дослідження “Індекс прозорості місцевих бюджетів Донбасу”, яке враховує наступні показники - участь громадських рад в процесі формування місцевих бюджетів, виконання бюджетів, статистику рівня обробки відповідей на інформаційні запити щодо бюджету, публікації бюджету в ЗМІ, зміст і наповнення сайтів міських рад, консультації з громадськістю під час формування бюджету. Відповідно до цих показників, кожна міська рада, може отримати максимально 100 балів, з відповідною градацією де: 0-30 балів бюджет не прозорий; 30-50 балів бюджет частково не прозорий; 50-70 балів бюджет достатньо прозорий; 70-100 балів бюджет прозорий. З повною інформацією по моніторингу та профілями кожного міста можна ознайомитись на сайті Індексу прозорості місцевих бюджетів Донбасу - <a href="http://openbudget.org.ua">http://openbudget.org.ua</a>. За результатами моніторингу кожна міська рада отримає рекомендації експертів в сфері підвищення прозорості бюджетної політики та комунікації з громадянами на місцевому рівні.</p><p style="text-align: justify;"><em>Цей захід організовано ГО “Інститут розвитку та соціальних ініціатив” в рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID</em><em>) та здійснюється Pact</em><em> в Україні. Зміст тренінгів в рамках Антикорупційної Школи є винятковою відповідальністю Pact</em><em> та його партнерів i</em><em> не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID</em><em>) або уряду США.</em></p> Fri, 10 Aug 2018 11:52:06 +0300 http://openbudget.org.ua/news/57-na-donbas-eksperti-rozrobili-rekomendac-dlja-p-dvischennja-prozorost-formuvannja-m-scevih-byudzhe.html http://openbudget.org.ua/news/57-na-donbas-eksperti-rozrobili-rekomendac-dlja-p-dvischennja-prozorost-formuvannja-m-scevih-byudzhe.html На Донбасі активісти провели моніторинг прозорості формування міських бюджетів <p style="text-align: justify;">Протягом травня - червня за ініціативи коаліції громадських організацій та активістів «Донбас без корупції», яка була створена ГО «Інститут розвитку та соціальних ініціатив» було проведено моніторинг прозорості формування місцевих бюджетів 7 міст – Сєверодонецьк, Краматорськ, Маріуполь, Кремінна, Новопсков, Бахмут та Дружківка.</p><p style="text-align: justify;">За результатами дослідження, активісти склали Індекс прозорості місцевих бюджетів Донбасу, який враховує наступні показники - участь громадських рад в процесі формування місцевих бюджетів, виконання бюджетів, статистику рівня обробки відповідей на інформаційні запити щодо бюджету, публікації бюджету в ЗМІ, зміст і наповнення сайтів міських рад, консультації з громадськістю під час формування бюджету. Відповідно до цих показників, кожна міська рада, може отримати максимально 100 балів, з відповідною градацією де: 0-30 балів бюджет не прозорий; 30-50 балів бюджет частково не прозорий; 50-70 балів бюджет достатньо прозорий; 70-100 балів бюджет прозорий.</p><p style="text-align: justify;">Найвищі бали в Індексу прозорості місцевих бюджетів Донбасу отримали міста Донецької області – Бахмут (79,4), Дружківка (71,6), Маріуполь (67,6) та Краматорськ (62). Ці міста демонструють високий рівень обробки інформаційних запитів, на сайтах міських рад публікуються квартальні звіти бюджету та проводяться онлайн-консультації з громадськістю.</p><p style="text-align: justify;">Нижче в Індексу знаходяться міські ради Луганської області – Сєвєродонецьк (55,1), Кремінна (54,6) та Новопсков (54,6), основна причина – відсутність належного рівня консультацій з громадськістю та недостатній рівень відкритості закупівель у «Prozorro». Наприклад у Новопскові моніторинг показав невисокий рівень обробки інформаційних запитів, не публікуються квартальні звіти по бюджету, сайт не наповнений необхідною інформацією щодо бюджетних документів.</p><p style="text-align: justify;">З повною інформацією по моніторингу та профілями кожного міста можна ознайомитись на сайті Індексу прозорості місцевих бюджетів Донбасу - <a href="http://openbudget.org.ua">http://openbudget.org.ua</a>. За результатами моніторингу кожна міська рада отримає рекомендації експертів в сфері підвищення прозорості бюджетної політики та комунікації з громадянами на місцевому рівні.</p><p style="text-align: justify;"><em>Цей захід організовано ГО “Інститут розвитку та соціальних ініціатив” в рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID</em><em>) та здійснюється Pact</em><em> в Україні. Зміст тренінгів в рамках Антикорупційної Школи є винятковою відповідальністю Pact</em><em> та його партнерів i</em><em> не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID</em><em>) або уряду США.</em></p> Fri, 27 Jul 2018 12:10:49 +0300 http://openbudget.org.ua/news/56-na-donbas-aktiv-sti-proveli-mon-toring-prozorost-formuvannja-m-skih-byudzhet-v.html http://openbudget.org.ua/news/56-na-donbas-aktiv-sti-proveli-mon-toring-prozorost-formuvannja-m-skih-byudzhet-v.html В Дружківці та Бахмуті активісти будуть сприяти підвищенню прозорості міських бюджетів <p style="text-align: justify;">30 травня в Дружківці та 3 червня в Бахмуті за ініціативи ГО «Інститут розвитку та соціальних ініціатив» пройшла зустріч в форматі «The World Café» - "Відкрий бюджет свого міста". Такий захід є важливим елементом комплексу ініціатив, спрямованих на системне підвищення рівня прозорості та ефективності формування та витрачання коштів місцевих бюджетів та участі громадян в цьому процесі. Формат The World Café, що являє собою технологію розмови у відкритій атмосфері, був спеціально підібраний для даного заходу з метою залучити у процес обговорення колективний інтелект і створити багаторівневий діалог.</p><p style="text-align: justify;">Учасники заходу, якими стали представники громадських організацій, журналісти та активні громадяни, ознайомились з нормативною базою, що регулює бюджетну політику на місцевому рівні, попрацювали в групах та розробили плани адвокаційної діяльності на майбутнє для підвищення прозорості розподілу бюджетних коштів, які будуть впроваджуватись найближчим часом в Дружківці та Бахмуті.</p><p style="text-align: justify;">«Дотримання принципу публічності та прозорості на практиці є запорукою надійності бюджету, оскільки це забезпечує довіру громадськості до державної бюджетної політики, сприяє збільшенню надходжень до бюджетів різних рівнів, а також посилює ефективність державного та громадського контролю над державними фінансами. Формат спілкування між учасниками The World Café надав можливість зібрати інформацію, зробити обмін знаннями, досвідом, вільно поділитися ідеями і думкою, почути, що думають інші. Завдяки цьому, були розроблені конкретні кроки для об’єднання громадськості та підвищення прозорості міських бюджетів в Дружківці та Бахмуті», - зазначив керівник проекту Сергій Кошель.</p><p style="text-align: justify;">Цей захід організовано ГО “Інститут розвитку та соціальних ініціатив” в рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст тренінгів в рамках Антикорупційної Школи є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.</p> Mon, 09 Jul 2018 17:35:26 +0300 http://openbudget.org.ua/news/55-v-druzhk-vc-ta-bahmut-aktiv-sti-budut-sprijati-p-dvischennyu-prozorost-m-skih-byudzhet-v.html http://openbudget.org.ua/news/55-v-druzhk-vc-ta-bahmut-aktiv-sti-budut-sprijati-p-dvischennyu-prozorost-m-skih-byudzhet-v.html В Сєвєродонецьку активісти об’єднують зусилля для підвищення прозорості міського бюджету <p style="text-align: justify;">21 квітня на базі платформи ініціатив “City HUB” в Сєвєродонецьку за ініціативи ГО «Інститут розвитку та соціальних ініціатив» пройшла зустріч в форматі «The World Café» - "Відкрий бюджет свого міста".</p><p style="text-align: justify;">У форматі The World Café, що являє собою технологію розмови у відкритій атмосфері, що дозволяє залучити у процес обговорення колективний інтелект і закликає до багаторівневого діалогу, учасники заходу, якими стали представники громадських організацій, журналісти та активні громадяни, ознайомились з нормативною базою, що регулює бюджетну політику на місцевому рівні, попрацювали в групах та розробили адвокаційні плани майбутньої діяльності для підвищення прозорості розподілу бюджетних коштів, які будуть впроваджуватись найближчим часом.</p><p style="text-align: justify;">«Не дивлячись на те, що тема заходу доволі серйозна та складна, вибраний метод став цінним помічником і дозволив організувати жваве обговорення та сфокусовану неформальну дискусію. Такий формат спілкування між учасниками надав можливість зібрати інформацію, зробити обмін знаннями, досвідом, вільно поділитися ідеями і думкою, почути, що думають інші. Завдяки цьому, були розроблені конкретні кроки для об’єднання громадськості та підвищення прозорості міського бюджету в Сєвєродонецьку», - зазначив керівник проекту Сергій Кошель.</p><p style="text-align: justify;">Цей захід організовано ГО “Інститут розвитку та соціальних ініціатив” в рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст тренінгів в рамках Антикорупційної Школи є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.</p> Mon, 09 Jul 2018 17:34:17 +0300 http://openbudget.org.ua/news/54-v-s-v-rodonecku-aktiv-sti-ob-dnuyut-zusillja-dlja-p-dvischennja-prozorost-m-skogo-byudzhetu.html http://openbudget.org.ua/news/54-v-s-v-rodonecku-aktiv-sti-ob-dnuyut-zusillja-dlja-p-dvischennja-prozorost-m-skogo-byudzhetu.html У Маріуполі громадськість вивчала механізми виявлення конфлікту інтересів <p style="text-align: justify;">17 лютого у місті Маріуполь відбувся тренінг на тему "Конфлікт інтересів державних службовців: механізми виявлення та протидії" в рамках Антикорупційної школи "Відкрий бюджет свого міста", який провела Наталія Заболотна, правозахисниця, голова правління ГО «Народний захист» (м. Запоріжжя). Організатором заходу виступила громадська організація «Інститут розвитку та соціальних ініціатив».</p><p style="text-align: justify;">Тренінгом булоохоплено вивчення поняття конфлікту інтересів, яке включає в себе законодавчу базу, основні поняття і загальні норми. Також було приділено увагу темі запобігання конфлікту інтересів в роботі місцевої влади. Особливий інтерес учасників викликав огляд успішних кейсів протидії конфлікту інтересів на місцевому рівні. Також під керівництвом тренерки для засвоєння отриманих теоретичних знань були виконані практичні вправи, а результатом роботи стала презентація групових проектів та їх оцінка.</p><p style="text-align: justify;">«Інститут конфлікту інтересів набуває особливого значення насамперед як засіб протидії корупції. Як свідчить світова практика, одним із дієвих превентивних антикорупційних заходів на державній службі у сфері протидії корупції є врегулювання конфлікту інтересів. Проблема вирішення конфлікту інтересів у системі державної служби, так само, як і проблема протидії та боротьби з корупцією, вимагає окрім нової нормативно-правової бази, системних та узгоджених дій усіх секторів суспільства. Ефективність застосування законодавства про конфлікт інтересів залежить від того, наскільки буде зрозумілим визначення конфлікту інтересів. Це визначення має адекватно відображатися у свідомості громадськості та впливати на мотивацію дій державних службовців до стандартів антикорупційної службової поведінки в ситуаціях з корупційними ризиками, забезпечуючи нетерпимість до корупції та спонукаючи до ухвалення соціально-схвалюваних рішень», - зазначив керівник проекту Сергій Кошель.</p><p style="text-align: justify;">Цей захід організовано ГО “Інститут розвитку та соціальних ініціатив” в рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст тренінгів в рамках Антикорупційної Школи є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.</p> Mon, 09 Jul 2018 17:33:12 +0300 http://openbudget.org.ua/news/53-u-mar-upol-gromadsk-st-vivchala-mehan-zmi-vijavlennja-konfl-ktu-nteres-v.html http://openbudget.org.ua/news/53-u-mar-upol-gromadsk-st-vivchala-mehan-zmi-vijavlennja-konfl-ktu-nteres-v.html У Маріуполі громадськість навчалась працювати з відкритими даними <p style="text-align: justify;">10 лютого у місті Маріуполь відбувся тренінг "Відкриті дані: як знайти потрібну інформацію?" в рамках Антикорупційної школи "Відкрий бюджет свого міста". Тренінг провела Ярослава Братусь, правозахисниця, тренер-фасилітатор ГО «Запорізька правозахисна група». Організатором заходу виступила громадська організація «Інститут розвитку та соціальних ініціатив».</p><p style="text-align: justify;">В ході тренінгу було розкрито поняття і сутність, складові політики, законодавство по відкритим даним, а також, які дані повинні бути опубліковані першочергово, у яких сферах існує найбільша необхідність у відкритій інформації, як забезпечити інтегрованість даних, які правила використання відкритих даних, розглянуті наявні портали та проведено огляд новин по відкритим даним.</p><p style="text-align: justify;">Насиченою і цікавою була робота в групах, де учасники виділяли ключову інформацію, яку можна знайти за допомогою відкритих даних, застосовували на практиці такі ресурси відкритих даних як: Єдиний державний веб-портал відкритих даних та Opendata, вчилися шукати корупцію за допомогою електронної системи публічних закупівель ProZorro та офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету» Є-дата.</p><p style="text-align: justify;">«Кожна компанія, що реєструється в Україні, потрапляє в ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань). Якщо компанію ліквідують &mdash; змінюється її статус, але її все ще можна знайти в реєстрі. За останній рік з ЄДР зникло 72 компанії. В Маріуполі з ЄДР видалили 38 компаній, але відповідних судових рішень не було. Більшість компаній, які зникають з ЄДР без судового рішення, можуть бути пов’язані з рейдерськими захопленнями і відмиванням грошей, тому володіти механізмами виявлення таких махінацій та перевірки компаній через ресурси відкритих даних є дуже важливим навиком у протидії корупції», - зазначив керівник проекту Сергій Кошель.</p><p style="text-align: justify;">Цей захід організовано ГО “Інститут розвитку та соціальних ініціатив” в рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст тренінгів в рамках Антикорупційної Школи є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.</p> Mon, 09 Jul 2018 17:32:00 +0300 http://openbudget.org.ua/news/52-u-mar-upol-gromadsk-st-navchalas-pracyuvati-z-v-dkritimi-danimi.html http://openbudget.org.ua/news/52-u-mar-upol-gromadsk-st-navchalas-pracyuvati-z-v-dkritimi-danimi.html У Маріуполі громадські активісти вчяться протидіяти корупції на місцевому рівні <p style="text-align: justify;">3 та 4 лютого у місті Маріуполь відбулись два тренінги в рамках Антикорупційної школи "Відкрий бюджет свого міста", мета якої - підвищення професійних навичок громадських активістів з питань громадського контролю за органами влади та адвокації реформ на місцевому рівні. Організатором заходу виступила ГО «Інститут розвитку та соціальних ініціатив».</p><p style="text-align: justify;">Під час першого тренінгу на тему "Протидія корупції та моніторинг місцевих бюджетів", учасники дізнались про головні засади антикорупційного законодавства, бюджетний процес на місцевому рівні, інструменти громадського контролю за бюджетними коштами. Тренінг для учасників Школи провела тренер – викладач Тетяна Соловйова, член Всеукраїнської організації "Журналісти проти корупції" (голова осередку), депутат Новопсковської районної ради в Луганській області.</p><p style="text-align: justify;">4 лютого учасники прийняли участь в тренінгу на тему "Журналістські розслідування: як поширювати інформацію про свою діяльність", під час заходу учасники дізнались про особливості написання матеріалів, їх поширення в медіа, інструменти проведення розслідувань. В якості тренера виступив Ігор Рекун, правозахисник, журналіст, керівник ГО «Правозахист» та директор Сумського незалежного громадського прес-центру “Воля громади”.</p><p style="text-align: justify;">«Участь людей у бюджетному процесі дуже важлива. Залучення громадськості дає можливість зрозуміти, як відбувається управляння міським життям. Якщо люди розуміють звідки беруться кошти в бюджеті, куди витрачаються сплачувані ними податки, звідки береться тротуар, дитячий майданчик, вуличне освітлення тощо, фактично починається розуміння процесу управління містом. Починається розуміння, як працює місцева влада, як можна допомогти або через особисту участь, або сплачуючи податки розвивати свою громаду. Більш того, завдяки громадянам в місті впроваджуються такі речі, про які влада могла і не задумуватися. Отже, такі проекти дають можливість побачити ті прогалини, які влада сама не бачить, а також додають місту комфортності та привабливості і є тим до чого маємо прагнути», - зазначив керівник проекту Сергій Кошель.</p><p style="text-align: justify;">Цей захід організовано ГО “Інститут розвитку та соціальних ініціатив” в рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст тренінгів в рамках Антикорупційної Школи є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.</p> Mon, 09 Jul 2018 17:30:35 +0300 http://openbudget.org.ua/news/51-u-mar-upol-gromadsk-aktiv-sti-vchjatsja-protid-jati-korupc-na-m-scevomu-r-vn.html http://openbudget.org.ua/news/51-u-mar-upol-gromadsk-aktiv-sti-vchjatsja-protid-jati-korupc-na-m-scevomu-r-vn.html Оголошено конкурсний набір до Антикорупційної Школи – «Відкрий бюджет свого міста» в місті Маріуполь <p style="text-align: justify;">ГО “Інститут розвитку та соціальних ініціатив” оголошує конкурсний набір до Антикорупційної Школи – «Відкрий бюджет свого міста», яка відбудеться протягом січня - березня 2018 року в місті Маріуполь.</p><p style="text-align: justify;">Метою Школи є підвищення професійних навичок громадських активістів з питань громадського контролю за органами влади та адвокації реформ на місцевому рівні з метою підвищення прозорості органів державної влади та місцевого самоврядування.</p><p style="text-align: justify;">Програмою Школи передбачено 5 лекцій та інтерактивних тренінгів за наступними темами: - "Моніторинг місцевих бюджетів: теорія та успішні кейси", "Відкриті дані: як знайти потрібну інформацію?", "Доступ до публічної інформації", "Конфлікт інтересів державних службовців: механізми виявлення та протидії", "Соціальні медіа: як поширювати інформацію про розслідування?".</p><p style="text-align: justify;">Тренерами та лекторами Антикорупційної Школи стануть провідні спеціалісти в цій сфері, відомі журналісти та громадські активісти.</p><p style="text-align: justify;">До участі запрошуються громадяни України, які:<br>- є громадськими активістами або журналістами і працюють в Донецькій та Луганській областях;<br>- зголошуються пройти повний курс навчання протягом всього терміну Антикорупційної Школи;</p><p style="text-align: justify;">Для участі в Антикорупційній Школі необхідно заповнити конкурсну анкету за посиланням -<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfFIpCT9MmtTLekLw17la0mFPg7Q4gKzJLIixTvhwZ7vAnirg%2Fviewform&amp;h=AT2bWM3Xy_nuvtfVXeugJ7KB7W3X_mVwq3_IBz0gFYo4gbNlqGgdD3ovzHfrpeKYGrRY2PsFfIeFS7ayGFKgeMEk02Yljh020KRZ_2yafN1-z7KiTAMgAl7iXNgURmL3Nr8X02I_rwq361JXiPI92AB0R8k">https://docs.google.com/&hellip;/1FAIpQLSfFIpCT9MmtTLekLw&hellip;/viewform</a>та написати мотиваційний лист на електрону адресу ngo.irsi@gmail.com з поміткою “Участь в Антикорупційній Школі”.</p><p style="text-align: justify;">Анкети приймаються до 23:59 25 грудня 2017 року.</p><p style="text-align: justify;">Цей захід організовано ГО “Інститут розвитку та соціальних ініціатив” в рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст тренінгів в рамках Антикорупційної Школи є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.</p> Mon, 09 Jul 2018 17:28:41 +0300 http://openbudget.org.ua/news/50-ogolosheno-konkursnii-nab-r-do-antikorupc-ino-shkoli-v-dkrii-byudzhet-svogo-m-sta-v-m-st-mar-upol.html http://openbudget.org.ua/news/50-ogolosheno-konkursnii-nab-r-do-antikorupc-ino-shkoli-v-dkrii-byudzhet-svogo-m-sta-v-m-st-mar-upol.html В Маріуполі стартувала громадська ініціатива «Відкрий бюджет свого міста» <p style="text-align: justify;">25 грудня в м. Маріуполь була презентована громадська ініціатива «Відкрий бюджет свого міста», яка буде реалізовуватись ГО “Інститут розвитку та соціальних ініціатив” протягом наступного року в Донецькій області.</p><p style="text-align: justify;">Голова Правління ГО “Інститут розвитку та соціальних ініціатив” Наталія Валієва розповіла учасникам про ключові завдання та заходи в рамках проекту, а також про набір учасників АнтикорупційноїШколи в місті Маріуполь.</p><p style="text-align: justify;">- Мета Антикорупційної Школи це підвищення професійних навичок громадських активістів з питань громадського контролю за органами влади та адвокації реформ на місцевому рівні. Учасники Школи підвищать свої знання з питань моніторингу місцевих бюджетів, навчяться користуватись інструментами відкритих даних, дізнаються про можливості доступ до публічної інформації та як поширювати інформацію про розслідування через соціальні медіа, - зазначила Наталія Валієва.</p><p style="text-align: justify;">За результатами Антикорупційної Школи буде сформовано коаліцію громадських організацій та активістів "Відповідальні громадяни демократичного Донбасу", яка займатиметься моніторингом прозорості місцевих бюджетів та розроблятиме методичні рекомендації з питань підвищення прозорості в прийнятті рішень та відкритого розподілу бюджетних коштів для органів місцевого самоврядування на Донбасі.</p><p style="text-align: justify;">Нагадаємо, що для участі в Антикорупційній Школі необхідно заповнити конкурсну анкету та написати мотиваційний лист на електрону адресу: ngo.irsi@gmail.com з поміткою “Участь в Антикорупційній Школі”. Анкети приймаються до 23:59 30 грудня 2017 року.</p><p style="text-align: justify;">Цей захід організовано ГО “Інститут розвитку та соціальних ініціатив” в рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст тренінгів в рамках Антикорупційної Школи є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.</p> Mon, 09 Jul 2018 17:26:23 +0300 http://openbudget.org.ua/news/49-v-mar-upol-startuvala-gromadska-n-c-ativa-v-dkrii-byudzhet-svogo-m-sta.html http://openbudget.org.ua/news/49-v-mar-upol-startuvala-gromadska-n-c-ativa-v-dkrii-byudzhet-svogo-m-sta.html