Індекс прозорості місцевих бюджетів Донбасу Індекс прозорості місцевих бюджетів Донбасу

Індекс прозорості бюджету міста Красний лиман – 46,2%

Індекс прозорості бюджету міста Красний лиман – 46,2%

Розділ бюджету міста Красний Лиман не так легко знайти у порівнянні з іншими містами. Його заховали в самому низу панелі меню та назвали «Економіка та фінанси». В цьому розділі є декілька підрозділів, в першу чергу підрозділ «Бюджет міста» та «План державних закупівель на 2015 рік». Інформація по бюджету міста опублікована неповністю: відсутній вихідний бюджет, прийнятий на початку 2015 року та відсутні протоколи рішень про внесення змін до бюджету, таким чином міська рада Красного Лиману отримує 55% відкритості.

За критерієм підзвітності, якість наданої інформації також має низький рівень. Звіт про виконання бюджети виглядає наступним чином: «За десять місяців поточного року до бюджету м. Красний Лиман надійшло трансфертів до загального фонду у сумі 171448,8 тис. грн., з яких субвенцій на виконання окремих програм соціального захисту пільгової категорії громадян склали 83610,5 тис. грн. або 67,2 % , інших дотацій та субвенцій – 87838,3 тис. грн.». Це майже вся інформація про хід виконання бюджету; відсутні щомісячні звіти, не говорячи про якість наданої інформації.

В рамках моніторингу, активісти «Прозорі бюджети міст Донбасу» зробили офіційний запит до міської ради Красного Лиману від 4.11.2015 та через 7 днів - 11.11.2015 отримали офіційну відповідь зі всіма цифрами видатків та доходів бюджету міста. Також за нашим запитом була отримана інформація про основних платників податків. Їм на сьогодні є податок з доходів фізичних осіб та плата за землю та податки від підприємств залізничного транспорту Красного Лиману.

Додатковим плюсом є опублікований план державних закупівель. Хоча у ньому зазначена вартість запланованих для придбання товарів та послу, але відсутній звіт та інформація по процедурі закупівель, також відсутні заплановані дати закупівель, що говорить про нерозуміння керівництвом ради запланованих заходів у минулому році. Виходячи з цього підзвітність бюджету Красного Лиману оцінюється у 50%.

Останній критерій – прозорість. Тут слід взяти до уваги державні закупівлі та сам бюджет. Як вже було зазначено вище, міській раді ще слід працювати над прозорістю державних закупівель та якості публікуємої інформації. Інформація про витрачені кошти по державним закупівлям повністю відсутня, так само як і якість прозорості про суми та статті витрат бюджету, не кажучи про стандарти до яких ми прагнемо. За запитом ми отримали роз’яснення про статті доходів та видатків, звісно якість звіту про витрати коштів повністю відсутня навіть у відповіді на запит. За цим критерієм – 35%

Таким чином відкритість бюджету міста Красний Лиман отримує саму низьку оцінку серед п’яти міст – 46,2 %

Методологія:

Прозорість бюджету міст Донбасу встановлювалась за такими критеріями:

Відкритість – тобто доступ до інформації щодо цифр прийнятого бюджету та внесених змін - 33 %;

Підзвітність – тобто відкрита інформація про витрати в ЗМІ або на офіційному сайті - 33 % або відповідь на офіційні запити;

Прозорість – наявність чіткої інформації про витрачені кошти (тобто статті витрат, суми та дати) - 33 %;

Шкала публічності вимірюється за наступним принципом – по кожному з трьох пунктів оцінюється рівень відкритості, підзвітності та прозорості за 100 бальною шкалою, де

0-25% - інформація відсутня;

25-50% - інформація отримана за запитом;

50-75% - інформація опублікована частково або не повністю та за запитом;

75-100% – інформація доступна на сайті та в ЗМІ;

Вимірювання ґрунтується на аналізі первинних емпіричних даних, зібраних учасниками моніторингової команди шляхом:

подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити,

аналізу контенту офіційних веб-сайтів та друкованих видань муніципалітетів,

аналізу нормативно-правових актів місцевого самоврядування.