Індекс прозорості місцевих бюджетів Донбасу Індекс прозорості місцевих бюджетів Донбасу

Індекс прозорості бюджету міста Краматорськ - 69,3%

Індекс прозорості бюджету міста Краматорськ - 69,3%

Проект «Прозорі бюджети міст Донбасу» продовжують моніторинг ситуації з відкритістю місцевих бюджетів Донецької області. Цього разу моніторинг був проведений у Краматорській міській раді.

Відкритість бюджетів органів місцевого самоврядування має велике значення, оскільки дає можливість громаді чітко розуміти, куди витрачаються кошти, з якою метою та у якому розмірі, а також зрозуміти головні джерела наповнення бюджету. Розуміння цих складових підіймає свідомість громадян щодо необхідності сплати податків. Але, для того щоб підняти свідомість громадян органам місцевого самоврядування треба продемонструвати прозорість перерозподілу коштів громади, а це можна зробити лише з відкритою, чіткою та своєчасною інформацією про витрати бюджету того чи іншого міста.

Проаналізувавши інформацію про бюджет Краматорська з сайту міської ради «Прозорі бюджети міст Донбасу» оцінили відкритість органу місцевого самоврядування у бюджетній політиці.

За першим критерієм – «відкритість», Краматорський бюджет можна оцінити у 100%, оскільки на сайті є окремий розділ про бюджет міста, в якому знаходиться вичерпна інформація про прийнятий бюджет на початку 2015 року, всі рішення щодо внесення змін до бюджету протягом року та інша додаткова інформація.

Краматорська міська рада відзвітувалась про хід виконання бюджету з три квартали 2015 року. Звіт четвертого кварталу та річний очікується на початку січня 2016 року. Таким чином, підзвітність бюджету Краматорської ради можна оцінити у 75%, через те, що звіт подається лише за квартал, чого не достатньо для максимальної підзвітності. «Прозорі бюджети міст Донбасу» вважають, що така інформація повинна надаватися раз на місяць.

Прозорість бюджету Краматорська, як і бюджетів багатьох міст Донбасу та України залишаються бажати кращого, оскільки сучасна практика «відкритості» фактично не несе майже ніякою корисної інформації для пересічного громадянина через те, що не дає повного розуміння про джерела доходів та головне доцільність витрат коштів. Об’ємні цифри, які розділяються за напрямами у бюджеті (статтями витрат) не дають змоги зрозуміти куди насправді пішли кошти та чи не осіли вони в корупційних схемах. Тому якість за критерієм «прозорість» можна оцінити у 35%.

Справитись з проблемою низької якості прозорості можна лише запровадивши повну бюджетну підзвітність з опублікуванням результатами тендерів державних закупівель в які буде включена інформацією про переможців тендерів, обґрунтування ринкової ціни, надання звітів, таких як акти виконаних робіт, послуг або проданих товарів.

Якщо з коштів бюджету виконуються будівельні роботи, то звіт про виконання бюджету не повинен виглядати як, наприклад, це роблять завжди: умовно на ремонт парку «Лісовий» було виділено 600 тис. гривень. Звіт про бюджет повинен включати повне обґрунтування виконаних робіт за кожним конкретним напрямом в ремонті парку, як це робиться у бізнес-планах, де прораховується кожна дрібниця та відповідно потім результат порівнюється з планом. В приватній діяльності всі витрати прагнуть бути мінімальними за ту якість, яку встановлює власник, так само повинно бути і в бюджетні сфері.

Якщо бюджет фінансує соціальну сферу та фонд заробітної платні, то громада повинна знати скільки людей та в якому розмірі отримують ці кошти. Лише у цьому разі бюджет міста буде виконуватися на 100% та отримає довіру у громади, що й підвищить свідомість про необхідність сплачувати податки та допоможе вивести багато видів бізнесу з тіні. Та у разі виявлення порушень правоохоронними органам буде легше розібратися у заведених справах з бюджетними зловживаннями.

Отже, загальна оцінка «Прозорих бюджетів міст Донбасу» відкритості бюджету Краматорська – 69,3 %

Методологія:

Прозорість бюджету міст Донбасу встановлювалась за такими критеріями:

Відкритість – тобто доступ до інформації щодо цифр прийнятого бюджету та внесених змін - 33 %;

Підзвітність – тобто відкрита інформація про витрати в ЗМІ або на офіційному сайті - 33 % або відповідь на офіційні запити;

Прозорість – наявність чіткої інформації про витрачені кошти (тобто статті витрат, суми та дати) - 33 %;

Шкала публічності вимірюється за наступним принципом – по кожному з трьох пунктів оцінюється рівень відкритості, підзвітності та прозорості за 100 бальною шкалою, де

0-25% - інформація відсутня;

25-50% - інформація отримана за запитом;

50-75% - інформація опублікована частково або не повністю та за запитом;

75-100% – інформація доступна на сайті та в ЗМІ;

Вимірювання ґрунтується на аналізі первинних емпіричних даних, зібраних учасниками моніторингової команди шляхом:

подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити,

аналізу контенту офіційних веб-сайтів та друкованих видань муніципалітетів,

аналізу нормативно-правових актів місцевого самоврядування.