Індекс прозорості місцевих бюджетів Донбасу Індекс прозорості місцевих бюджетів Донбасу

Індекс прозорості бюджету міста Слов’янськ – 66%

Індекс прозорості бюджету міста Слов’янськ – 66%

Громадські активіст платформи «Прозорі бюджети міст Донбасу» проаналізували прозорість місцевих бюджетів п’яти міст Донецької області, що знаходяться на території підконтрольній українському уряду. Завершується 2015 рік, а це означає час підвести підсумки роботи органів місцевого самоврядування в одному з найбільш актуальних та болючих питань нашого суспільства, а саме доцільності, відкритості та підзвітності використання бюджетних коштів. Аналіз відкритості бюджетів проведений в п’яти містах Донецької області: Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Артемівськ, Красний Лиман.

Першим у моніторингу стало місто Слов’янськ. На офіційному сайті міської ради Слов’янська slavrada.gov.ua в розділі «Місцевий бюджет» можна знайти повну інформацію про прийнятий бюджет, його видатки, та внесення змін до бюджету протягом року з необхідними додатками. Таким чином, за критерієм відкритість - 100% інформації про бюджет можна отримати на офіційному сайті.

В рамках моніторингу, активісти «Прозорі бюджети міст Донбасу» зробили офіційний запит до Слов’янської міської ради від 4.11.2015 та через 6 днів - 10.11.2015 отримали офіційну відповідь зі всіма цифрами видатків та доходів бюджету міста. Інформація про стан виконання бюджету відсутня на офіційному сайті міської ради, але доступна інформація про зміни внесені до бюджету, таким чином, це можна розцінювати як частково опубліковану інформацію та оцінити підзвітність у 65 %.

Останній критерій - це прозорість або доступність всієї інформації про суми та доцільність витрат. Як було зазначено вище, в отриманій за запитом відповіді була стандартна інформація про суми та статті витрат, але така інформація в актуальному стані відсутня на сайті, а отже недоступна кожному бажаючому, тому за цим критерієм Слов’янський бюджет можна оцінити у 35% прозорості.

Наявність інформації щодо прийнятого бюджету, його доходів та видатків, а також внесених змін в стандартному робочому виді не достатнього для того, щоб кожен член громади міг розібратися в доцільності витрат, спрямованих у бюджеті. А отримана за запитом інформація фактично дублює опубліковану на сайті з однією відміною – за запитом вказана актуальна інформація про виконання бюджету на період листопад 2015року. Цього не достатньо для того щоб вважати раду Слов’янська в бюджетній сфері відкритою для громади, оскільки отримувати інформацію про бюджет займає час та не кожен може правильно скласти запит. Отже, відкритим бюджетом слід вважати такий що доступний кожному у відкритому то зрозумілому форматі з чітким тлумаченням статей доходів та суми за кожний місяць, так само як і статей видатків.

Підводячи підсумки, за розробленими критеріями «Прозорі бюджети міст Донбасу» оцінюють відкритість бюджету Слов’янської ради у 66 %.

Методологіядослідження:

Прозорість бюджету міст Донбасу встановлювалась за такими критеріями:

Відкритість – тобто доступ до інформації щодо цифр прийнятого бюджету та внесених змін - 33 %;

Підзвітність – тобто відкрита інформація про витрати в ЗМІ або на офіційному сайті - 33 % або відповідь на офіційні запити;

Прозорість – наявність чіткої інформації про витрачені кошти (тобто статті витрат, суми та дати) - 33 %;

Шкала публічності вимірюється за наступним принципом – по кожному з трьох пунктів оцінюється рівень відкритості, підзвітності та прозорості за 100 бальною шкалою, де

0-25% - інформація відсутня;

25-50% - інформація отримана за запитом;

50-75% - інформація опублікована частково або не повністю та за запитом;

75-100% – інформація доступна на сайті та в ЗМІ;

Вимірювання ґрунтується на аналізі первинних емпіричних даних, зібраних учасниками моніторингової команди шляхом:

подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити,

аналізу контенту офіційних веб-сайтів та друкованих видань муніципалітетів,

аналізу нормативно-правових актів місцевого самоврядування.